Co nabízím...

Rodinné domy – novostavby.

 • Nabízím vypracování projektové dokumentace od architektonické studie, projektu pro stavební povolení až po prováděcí projekt.
 • Uplatňuji osobní přístup ke klientovi.
 • Součástí projektu je  optimalizace na nízkoenergetické ,nebo  pasivní domy.
 • Pokud se Vám nechce trávit čas běháním po úřadech , nabízím vyřízení potřebných formualit ke stavebnímu povolení.

Rekonstrukce.

 • Prvním krokem po navázání spolupráce je stavebně technický průzkum s vyhotovením fotodokumentace.
 • Pokud se nedochovala původní dokumentace, zajistím zaměření stávajícího stavu budovy.
 • Dále následuje vypracování architektonické studie a projektové dokumentace pro stavební povolení
 • Jako u novostaveb lze optimalizovat rekonstrukci na nízkoenergetický , případně pasivní dům.
 • Nabízím vyřízení veškerých formalit se stavebním úřadem a dotčenými orgány

Dále nabízím :

 • Projekty staveb občanské a bytové výstavby
 • Zpracování dokumentace stávajících stavů, pasportů staveb
 • Energetického hodnocení budovy, včetně průkazu energetické náročnosti budovy PENB
 • Projekty ostatních staveb - drobné stavby, průmyslové stavby a zemědělské stavby

 

Pojmy nízkoenergetický a pasivní dům

Nízkoenergetický dům je taková  stavba, jejíž  potřeba  tepla na vytápění za 1 kalendářní rok se pohybuje od 15 do 50 kWh/m2.a (potřeba tepla v kWh na vytápění 1m2 vytápěné plochy budovy za rok). Běžné domy se pohybují v hodnotách 80-120 kWh/m2.a . Z toho vyplývá , že oproti běžnému domu můžeme ušetřit 40-75% nákladů na vytápění. Již při návrhu domu se musí počítat s tím , že dům bude nízkoenergetický. Základem je tvarová kompaktnost domu. Čím více bude dům členitý, tím hůře se budeme dostávat na parametry nízkoenergetického domu. Dalším předpokladem je již ve fázi studie domu optimalizace budovy na nízkoenergetický standart. Optimalizaci provádím na základě programu Energie od doc.Dr.Ing. Zbyňka Svobodu.  Dům je optimalizován dle TNI 730329. Ke každému projektu nízkoenergetického domu dostanete protokol potvrzující, že daný dům spadá do nízkoenergetického standartu.

 

Pasivní dům je taková  stavba, jejíž  potřeba  tepla na vytápění za 1 kalendářní rok se pohybuje od 5 do 15 kWh/m2.a (potřeba tepla v kWh na vytápění 1m2 vytápěné plochy budovy za rok). Oproti běžnému domu můžete ušetřit až 90% nákladů na vytápění domu. Již při návrhu domu se musí počítat s tím , že dům bude pasivní. Základem je tvarová kompaktnost domu, orientace domu na světové strany a důsledná optimalizace tepelnětechnických parametrů budovy. Zásada je orientovat hlavní obytnou zónu  na jih a technické zázemí na sever. Pro pasivní dům jsou v celkové energetické bilanci důležité solární zisky, bez správné orientace je velmi obtížné se dostat na parametry pasivního domu.  Další zásadou je vyvarovat  se tepelných mostů. V součastnosti již řada výrobců zdících systémů vytváří katalogy tepelných mostů, kde garantují při použití příslušného detailu parametry pro pasivní stavby. Při projekci se vyskytnou detaily ,které nejsou obsaženy ve zmíněných katalozích a je nutno je inviduálně prověřit. Pro ověření tepelných mostů používám program Area  od doc.Dr.Ing. Zbyňka Svobodu.  Dalším předpokladem je již ve fázi studie domu optimalizace budovy na pasivní standart. Optimalizaci provádím na základě programu PHPP 2007 od Passivhaus Institutu v Německu. Pasivní dům lze vytvořit  jak na bázi zděné stavby , tak na bázi dřevostaveb. U pasivního domu je nezbytně nutné navrhnout systém nuceného větrání s rekuperací tepla. Je potřeba dodržet těsnou obálku domu, ketrá je vyjádřena měřením průvzdušnosti obvodového pláště.

Celkovou průvzdušnost obvodového pláště budovy stanovuje norma jako hodnotu n50 [h-1] celkové intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa. Čím menší je tato hodnota, tím je větší vzduchotěsnost stavby. Pro pasivní dům s nuceným větráním se zpětným získáváním tepla je hraniční hodnota  n50,N = 0,6 h-1. Za 1 hodinu se tedy v budově nesmí vyměnit více vzduchu než 60 % celkového objemu budovy. Měření probíhá při tlakovém rozdílu (podtlaku nebo přetlaku) postupně zpravidla od 80 do 20 Pa a po té vyhodnoceno pro tlak 50 Pa, což odpovídá tlaku vznikajícímu při síle větru asi  10-13 m/s [1].  Důležitým předpokladem neprůvzdušnosti stavby je vypracování problémových detailů  a kvalitní práce dodavatelské firmy.

Ke každému projektu pasivního domu dostanete protokol potvrzující, že daný dům spadá do pasivního standartu.

[1]... www.pasivnidomy.cz